Årets CounterPlay festival er nu lidt på afstand, men vi er stadig opløftede og fyldt med energi. Tænk sig, at man kan få legende mennesker fra hele verden til at komme til Aarhus, dele erfaringer, åbne op, sætte sig selv på spil og bare lege med hinanden. Paraderne falder bort, humøret ryger i vejret, og vi kommer forbavsende langt sammen på kort tid. Det lykkes at overskride alle de sædvanlige barrierer – fordi vi leger sammen.

Counterplay has the unique ability to create a safe atmosphere immediately and has the right balance between theory and practice. I am a fan for life!

Festivalen er en vild, kaotisk og mangfoldig oplevelse, der nok kan virke overvældende og måske lidt skræmmende. Vi lader festivalen spejle sig i legen, hvor meget kan lade sig gøre, hvor der ikke altid er styr på alting, og hvor man ikke nødvendigvis ved hvor man ender. Vi betragter mest af alt festivalen som en hyldest til legen, en kærlighedserklæring til den legende tilgang til livet. Den er også et laboratorium, hvor vi, i en god legestemning, undersøger hvad det egentlig er, legen kan.Vi vil skabe et univers, hvor det er legens principper, der definerer hvordan vi er sammen. Hvilke muligheder får vi, hvis vi er mere legende, når vi lærer, arbejder og lever? Hvorfor vokser åbenheden, nysgerrigheden, venligheden, fantasien, kreativiteten, modet, respekten, forståelsen, energien, begejstringen og hvad betyder det?

Counterplay ’17 was unlike any conference I’ve ever been to; exciting, interactive, full of interesting ideas and people and above all playful. It demonstrated that we can do things differently!

Nu har vi afholdt festivalen fire gange, og vi er kommet langt. Vi har lavet et unikt og anerkendt legefællesskab, der kan noget særligt, og den udvikling vil vi fortsætte – så længe nogen vil lege med. Vi er dog ikke blinde for, at en festival som denne også har en række begrænsninger: den er stærkt afgrænset i tid og rum, udelukker mange (bl.a. pga. sprog, ambitionsniveau m.m.), og kan ikke i sig selv understøtte (men måske igangsætte) større forandringer.

Det har aldrig været meningen, at CounterPlay “bare” skulle være en festival, men derimod en katalysator for mere leg. Vi tror inderligt på, at vi kan bringe nogle festivalens principper, oplevelser og stemninger i spil i andre dele af samfundet. Festivalen er bare én mulig ramme om leg, én legeplads blandt mange.

Derfor var det umådeligt opløftende at erfare, at flere end nogensinde efterspørger mere leg. Mange deltagere efterlyste aktiviteter i løbet af året, fra ganske enkelt at mødes til debatter, workshops, flere udgivelser, podcasts og meget mere. Vi har overvejet og drøftet med flere at etablere en national legetænketank, og jeg kunne godt tænke mig at lave et aktivistisk projekt omkring legekultur – lige dele formidling (udgivelser, podcast, video m.m.) og interventioner.

Vi er som udgangspunkt åbne for alt, der kan give legen bedre vilkår. Leg gør vores liv og samfund bedre, og behovet synes at være større end nogensinde.

Vil du lege med?

The following two tabs change content below.
Avatar

Mathias Poulsen

I think a playful mindset is essential for us to live better lives together. I organise the CounterPlay Festival to cultivate a #playfulsociety.
Avatar

Latest posts by Mathias Poulsen (see all)