Torsdag d. 8. februar var på alle mulige måder en særlig dag. En af den slags dage, man kan leve højt på i lang tid, fordi energien var så fantastisk, men også fordi der skete noget, som jeg tror er meget vigtigere end dagen i sig selv.

Efter mange overvejelser, samtaler og forberedelser var det lykkedes at samle nogle af Danmarks bedste, skarpeste og mest krøllede legehjerner på Syddansk Universitet i Odense. Vi mødtes ene og alene fordi vi alle deler en dyb kærlighed til leg og et stort ønske om at give legen bedre vilkår overalt i samfundet.

Hele vejen rundt var der en oprigtighed, åbenhed og en vital nysgerrighed på, hvordan vi måske kan gøre mere sammen end vi formår hver for sig. Det var på den baggrund, at vi besluttede at stifte Danmarks (og måske verdens!) første legetænketank, som dermed nu er en realitet.

Ja, uanset hvor tosset det måske kan lyde, så findes der altså nu en ambitiøs tænketank for leg, hvis første, tidlige udkast til en formålsparagraf lyder omtrent sådan her:

“Tænketanken er et tværfagligt, mangfoldigt forum hvor mennesker med en professionel interesse i leg kan mødes. Vi vil:

  • arbejde for bedre rammer for leg som værensform og livspraksis.
  • arbejde for en større forståelse af legens muligheder og betydninger for den enkelte og samfundet (politisk, etisk og æstetisk).
  • tale med et kor af stemmer på tværs af sektorer
  • udvikle et nuanceret, nænsomt fælles sprog om leg, der respekterer og rummer legens mange forskellige dimensioner og paradokser.

Den er ikke helt på plads, men helt ærligt, det er da allerede temmelig lovende at have en tænketank med det udgangspunkt, hva’?

Baggrund:

Initiativet til at etablere en national legetænketank er vokset ud af vores mange forskellige erfaringer med CounterPlay festivalen, som vi har afholdt i Aarhus de sidste fire år. Vores udgangspunkt har her været, at leg er vigtigt for alle mennesker, uanset alder, og vi tror på, at det bedste vi kan gøre for at leve gode liv i den her komplekse, kaotiske verden, det er at blive og være så legende som muligt. Vi insisterer på legens mangfoldighed, hvor leg kan have mange betydninger og se ud på mange måder, og vi nærmer os legen fra både forskning og praksis, gennem samtaler, refleksion og leg.

Festivalen har over årene udviklet sig til et internationalt anerkendt forum og fællesskab, hvor mennesker fra hele verden sammen går på opdagelse i legen. Mens vi er både glade og stolte over hvad vi har opnået med CounterPlay, hvor meget kan lade sig gøre, så er det også blevet stadig mere tydeligt for os, at festivalen har sine egne indbyggede begrænsninger. Man kan måske nok godt sige, at festivalen er sådan lidt “avant-garde” og skæv, hvor vi kaster os selv og deltagerne ud i mange forskellige vilde eksperimenter på en gang . Det er krævende at deltage, det er på engelsk og det er ikke altid indlysende tydeligt, hvad man helt nøjagtigt får ud af det – præcis som enhver anden god leg. Vi kan tydeligt se, at netop sådan et forum har sin berettigelse, og vi fortsætter naturligvis udviklingen af festivalen, men der er også bare brug for noget andet og mere.

Det er her, tænketanken kommer ind i billedet. Jeg har i et stykke tid drømt om et tværfagligt, mangfoldigt forum på nationalt plan, som formes og udvikles i samspil mellem så mange centrale aktører som muligt. Derfor har jeg gjort som jeg plejer, når jeg får en idé: jeg har spurgt dem, jeg forventer vil forstå mig, om de vil lege. I dette tilfælde har jeg simpelthen bare kontaktet de mennesker, der allerede har vist tilstrækkeligt stort mod og nysgerrighed til at være aktive på CounterPlay. Da der tegnede sig det mønster, at de fleste sagde “ja, og…”, så turde jeg godt samle hele flokken og flere til. Det skulle vise sig at være en af mine bedre beslutninger.

Drøftelser & drømme

Selvom vi selvfølgelig både havde tænkt og talt på kryds og tværs inden vi mødtes i Odense, så havde jeg med vilje ladet mange store spørgsmål stå åbne, for fælles initiativer må jo nødvendigvis skabes i fællesskab og vokse frem af de drømme, vi hver især bærer på.

Hvad skal formålet med sådan en tænketank være? Hvilke legedrømme kan tænketanken indfri?

Først og fremmest var vi i vid udstrækning enige om, at sådan en tænketank må tage sit afsæt i leg og fungere på legens præmisser. Faktisk var det et centralt tema og et hyppigt formuleret ønske, at tænketanken netop skal turde værne om legen uden forbehold og modkrav. Nok kan legen have utallige positive afledte effekter, idet man fx kan risikere at lære noget, der måske endda er nyttigt. Det er vi ikke blinde for, men det er bare ikke det, der er legens primære formål og derfor heller ikke det, vi bygger vores fælles identitet på.

Tænketanken er også udtryk for, at vi gerne vil ses noget mere, møde nye legekammerater, samt at vi gerne vil opdyrke nogle mere mangfoldige og levende “legefællesskaber”. Vi kan lære meget af hinanden, vi står stærkere når vi er flere, og så er det også bare enormt opløftende at være sammen med mennesker, der brænder for legen.

Vi vil være en åben, modig og nysgerrig tænketank, der ganske vist insisterer på legens egenværdi, men som ikke altid kender svarene på forhånd. Vi vil turde omfavne legens mangfoldighed, de mange iboende paradokser og være i stand til at anlægge forskellige “prismer” på leg: det stille, rolige, kærlige, smukke, poetiske, fjollede, mærkelige og det vilde, skæve, kaotiske, farlige, ja, sågar det grimme. Med tænketanken vil vi derfor skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi stoler på hinanden, tør være i tvivl og ikke er bange for at rejse vanskelige diskussioner. Vi har altså ikke én sandhed vi vil formidle, og imens vi nogle gange kommer til at udtale os som én tænketank, så kan vi sagtens være uenige, eller som Herdis Toft så fint formulerede det:

“noget af det en tænketank også gør, det er at den tænker tanker, præsenterer forskellige legesyn og -opfattelser, og lader dem støde sammen og brydes”

Selvom vi er en tænketank, der tænker tanker, så er vi samtidig en eventyrlysten gruppe af mennesker, der vil gøre tanke til handling, og som ønsker skabe reelle forandringer af og i praksis. Legen skal (også) ud af vores hoveder, ud og leve rundt omkring i samfundet gennem forskellige aktiviteter og eksperimenter.

Vi vil fra starten forsøge at kvalificere den måde, vi taler om leg. Som (Danmarks første professor i leg!) Helle Marie Skovbjerg fremhævede, så har vi brug for et “tip-top tunet sprog om leg”, et poetisk sprog, der nænsomt, men samtidig med stor præcision kan rumme legens mange nuancer og modsætninger. Det skal også være et sprog, der giver tænketanken en stemme i den offentlige debat, og som, uden at undergrave legen, sætter en dagsorden og fremmer den kollektive indsigt i leg som fænomen.

Ret tidligt bed jeg mærke i, at alle disse drøftelser og drømme for tænketanken blev omtalt som noget “vi” kan sammen. Tænk, det er allerede nu, på et ganske tidligt stadie, noget VI gør.

Alene frekvensen af det lille ord fylder mig med håb.

Næste skridt

Legen fortsætter selvfølgelig; ja, faktisk er den jo kun lige begyndt, og jeg kan helt ærligt ikke vente med at tage de næste skridt på det her eventyr.

Vi har etableret tænketanken som et netværk mellem alle de skønne, dygtige mennesker, der på tværs af samfundet arbejder med leg på vidt forskellige måder. Det kommer altså til at være en “distribueret” tænketank, der især udvikler sig gennem medlemmernes daglige arbejde. Det er ikke så meget et pragmatisk-praktisk hensyn, som det er en erkendelse af, at det jo *netop* er det arbejde, der foregår decentralt, her, der og alle vegne, der for alvor betyder og flytter noget. Forskellen er, at vi i højere grad nu kan knytte de mange indsatser tættere sammen, så vi kan lære af hinanden, styrke bevidstheden om alt det, der spirer og gror, og at vi dermed samlet set bliver klogere, kommer længere og får flere med.

Vi har aftalt at holde fire årlige møder i selve tænketanken, og mellem disse møder vil små arbejdsgrupper arbejdere videre med dels planlægning af møder og nye aktiviteter, dels udvikling af tænketanken, herunder fx skrive på et “charter” m.m.

Der er allerede en række idéer til mere eller mindre konkrete tiltag og aktiviteter:

  • Kalender med relevante legeaktiviteter samt “legemail” med opdateringer
  • Netværk & matchmaking for nye legekammerater (inkl. CV-bank)
  • Debat- & samtalearrangementer
  • Kreative legeaktiviteter
  • Artikler, kommentarer, rapporter osv.

En del er stadig ikke på plads, og der dukker helt sikkert meget mere op undervejs, for vi er jo ret åbne og siger ja til meget. Det centrale er sådan set også bare, at vi forfølger vores grundlæggende ambition om at skabe bedre vilkår for at legen kan trives, og at flere får mulighed for at gøre leg til livspraksis.

Vi arbejder stadig på at gøre “legealliancen” endnu stærkere, og vil meget gerne høre fra mulige nye legekammerater, der deler vores ønske om mere leg gennem livet.

The following two tabs change content below.
Avatar

Mathias Poulsen

I think a playful mindset is essential for us to live better lives together. I organise the CounterPlay Festival to cultivate a #playfulsociety.
Avatar

Latest posts by Mathias Poulsen (see all)